Kontrola jakościKontrola.html
SortowanieSortowanie.html
MagazynowanieMagazynowanie.html
KontaktKontakt.html

Tannometer

Aparat do analizy piwa

Nefelometr (mętnościomierz) do oznaczania substancji fenolowych w piwie. TANNOMETR łączy w sobie dozowanie, regulowanie temperatury i mieszanie, jest wyposażony w turbidymetr, fotometr oraz analizator komputerowy. Dostarczony program umożliwia zapisywanie w pamięci i drukowanie przebiegu mierzonych wartości w czasie oraz wyniku pomiarowego.

Zainstalowane tryby pracy automatycznej:

  1. -tannoidy

  2. -test zmętnienia przy schłodzeniu (MEBAK metoda 2.19.2.3)

  3. -substancje redukujące (zgodnie z MEBAK i Prof. Chapon)

  4. -białka wrażliwe

  5. -określanie punktu miareczkowania siarczanem amonowym (MEBAK metoda 2.19.2.5)


Producent : PFEUFFER GmbH

TannoLab 2.0 


(Program komputerowy - zawarty w standardowym zakresie dostawy)

•przedstawienie krzywej pomiaru w czasie analizy

•baza danych zawierająca wyniki pomiarów oraz dodatkowe informacje

•przedstawianie różnych krzywych pomiarów

•wygładzanie krzywej pomiaru

•tworzenie wartości średniej przy pomiarach wielokrotnych            Przyjazny dla użytkownika program w systemie Windows do prostej i przejrzystej analizy oraz dokumentacji danych laboratoryjnych uzyskanych na TANNOMETRZE. Program ten umożliwia komfortowe sterowanie z komputera przebiegiem pomiaru wszystkich czterech automatycznych trybów pracy TANNOMETRU.

            TannoLab przedstawia online mierzone wartości, zapisuje kompletne dane pomiaru i drukuje protokoły pomiarów. Obliczanie całki i różniczki w określonym punkcie krzywej umożliwia analizę i prognozę różnych przebiegów krzywej.

Strona głównaWitamy.html