GRAINPOL Sp. z o.o.

ul. Pakosławska 8, 51-126 Wrocław, Polska


kom: (+48) 509 926 622

kom: (+48) 509 926 624

fax:   71 352 95 13e-mail:


NIP: 8952075245

REGON: 363981614


Kapitał zakładowy 5000 PLN

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr  KRS 0000608104

Kontakt
Kontrola jakościKontrola.html
SortowanieSortowanie.html
MagazynowanieMagazynowanie.html
Strona głównaWitamy.html
Polityka prywatności 
RODOPrywatnosci.html