Kontrola jakościKontrola.html
SortowanieSortowanie.html
MagazynowanieMagazynowanie.html
KontaktKontakt.html
SondySondy.html
Pobieranie z linii ProdukcjiPobieranie_z_linii.html
Pobieranie z samochodu

Rakoraf

Zdalnie sterowany próbnik elektromechaniczny do prawidłowego pobierania próbek bezpośrednio z samochodu.


Producent : PFEUFFER GmbH


Rakoraf charakteryzuje się następującymi zaletami:


•Pobrana próbka jest prawidłowa i reprezentatywna.

•Tylko proste napędy elektryczne.

•Automatyczne przesyłanie próbki do pomieszczenia badawczego próbek / laboratorium.

•Jednoosobowa obsługa wagi samochodowej i próbnika.

•Standardowe wyposażenie z ruchomą kasetą sterowniczą.

•Lampka sygnalizująca pracę i syrena sygnałowa.

•Wszystkie ślizgowe części są osadzone w nie wymagających konserwacji łożyskach kulkowych.

•Minimalna konserwacja, tylko cztery punkty smarowe.          broszura rakoraf.pdf

Pobieranie próbek przy pomocy próbnika Rakoraf to najszybsza i najprostsza metoda otrzymywania reprezentatywnej próbki produktu z otwartego samochodu zgodnie z ISO-PN 13690 Pobieranie próbek może odbywać się w czasie postoju samochodu na wadze.


Wysięgnik z sondą do pobierania próbek może być kierowany w dowolne punkty ładunku.


Po wprowadzeniu sondy w ładunek, pobierane zboża zostaje wtłoczona do wewnętrznej komory sondy, gdzie jest porwane przez strumień powietrza i przetransportowane elastycznym przewodem z tworzywa do pojemnika zbiorczego.


Pojemnik ten może być umieszczony np. w pomieszczeniu wagi lub w znajdującym się w pobliżu laboratorium. W pojemniku zbiorczym służącym równocześnie jako separator powietrzny następuje oddzielenie powietrza od próbki, czyste powietrze kierowane jest przez dmuchawę z powrotem do rury pobierającej próbki.

Rakoraf pracuje w opatentowanym zamkniętym obiegu powietrza CONVAC. Na zboże nie działa zatem "efekt odkurzacza", co oznacza, że z bezpośredniego otoczenia pobieranej próbki nie są dodatkowo zasysane inne części lekkie, które mogłyby prowadzić do niewłaściwej oceny zboża. Po opuszczeniu sondy próbnika w ładunek pobierana jest próbka zboża o wadze od 500 - 1500 g. Czas przebywania sondy próbnika w zbożu nie ma znaczenia dla masy próbki, ponieważ zasysany jest tylko produkt wtłoczony do wewnętrznej komory sondy.


Po zakończeniu pobierania następuje automatyczne opróżnienie separatora i próbka wpada do naczynia próbek. Jeżeli w czasie pobierania próbki kierowca samochodu przez omyłkę ruszy samochodem, nie spowoduje to uszkodzenia ani samochodu, ani próbnika, ponieważ natychmiast zadziałają zainstalowane w układzie sprzęgła bezpieczeństwa.

Zdalne sterowanie

Sterowanie pracą Rakorafu realizowane jest przy zastosowaniu kasety sterowniczej wyposażonej w przyciski realizujące właściwe funkcje urządzenia.

Alternatywnie może być wyposażony w kompaktowy, przenośny joystick (kaseta z drążkiem sterowniczym) realizującym funkcje logiczne dla wszystkich kierunków przy pomocy tylko jednego drążka. Kaseta sterownicza i joystick wyposażone są w włącznik oświetlenia pola pracy i sygnał dźwiękowy

Ze względu na swoją wielofunkcyjność - drążek można tak prowadzić, że możliwe jest wykonywanie do 3 funkcji równocześnie - joystick pozwala na znaczne zwiększenie prędkości pracy.

Standardowy zakres dostawy

Kaseta sterownicza (joystick) z kablem długości 5 m i złączem wielowtykowym. Kompletne okablowanie elektryczne. Automaty bezpiecznikowe. Elektryczne zabezpieczenia przeciążeniowe dla ruchu w górę i w dół. 2 sprzęgła cierne. Halogenowa lampka robocza 300 W. Sygnał dźwiękowy. Rama do zabetonowania. Separator i sonda do pobierania próbek 2,1 m. Skrzynka przyłączowa 3 x 400 V, 50 Hz, 10 A.


Usytuowanie

Próbnik montowany jest na fundamencie jako urządzenie wolno stojące.
Usytuowanie próbnika należy dostosować do lokalnych warunków.
Zakres pracy lub obrotu jest do wyboru i obejmuje około 350o.

Możliwości rozbudowy

W celu dalszego zautomatyzowania procesu istnieje możliwość dostawy rozdzielacza mechanicznego o zmiennym współczynniku podziału (1) na 1, 2 lub 4 próbki, który należy umieścić pod separatorem próbek z Rakorafu . Kolejnym etapem rozbudowy może być układ pneumatyczny transport nadmiaru pobranych próbek lub odpadów z laboratorium (2). Pracą rozdzielacza i układu transportu steruje zespół elektroniczny (3) uruchamiany automatycznie w momencie otwarcia zbiornika na próbkę.


 

Dane techniczne:

Długość sondy:

Standard:                     210 cm

Wersja specjalna:        230 cm lub 250 cm


Specyfikacja CEE:

Podłączenie:             400 Volt, 50 Hz

Wielkość silnika:

w górę / w dół:         0,55 KW

ramię wysięgnika:    0,37 KW

obracanie:                0,25 KW

wentylator:               1,20 KW

Ciężar:                      ok. 475 kg

Specyfikacja CHE:

Podłączenie:         400 Volt, 50 Hz

Wielkość silnika:

w górę / w dół:        0,75 KW

ramię wysięgnika:   0,37 KW

obracanie:               0,25 KW

wentylator:              1,20 KW

Ciężar:                    ok. 475 kg

Specyfikacja CHF:

Podłączenie:         400 Volt, 50 Hz

Wielkość silnika:

w górę / w dół:        0,75 KW

obracanie:               0,25 KW

wentylator:              1,20 KW

Ciężar:                    ok. 475 kg


Model CHE i CHF

Modele CHE i CHF próbnika RAKORAF to dwa typy oparte na starym sprawdzonym modelu RAKORAF CEE. Nowością jest tu tylko hydrauliczna regulacja wysokości. Pozostałe funkcje są nadal elektromechaniczne.
Niezmienione zostało również zdalne sterowanie próbnika za pomocą kasety.

Model CHE

Zmiana długości wysięgnika: elektromechaniczna.

Model CHF

Długość wysięgnika ustawiana jest na stałe przy montażu.

Kontrola przenośna

  

Pobieranie próbek

    z samochodu

    z linii produkcji

    sondy


Sprzęt laboratoryjny

Pobierz pdfPobieranie_z_samochodu_files/rakoraf-web_1.pdf
Strona głównaWitamy.html