Kontakt

GRAINPOL Sp. z o.o.

ul. Pakosławska 8,
51-126 Wrocław

NIP: 8952075245
REGON: 363981614

kom: (+48) 509 926 622
kom: (+48) 509 926 624
fax:   71 352 95 13

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000608104. Kapitał zakładowy 5000 PLN