O firmie

Poznaj nas

Dostarczamy na rynek polski urządzenia i maszyny dla przemysłu zbożowo – młynarskiego, olejarskiego i paszowego. Oferowane przez nas produkty wspierają następujące procesy:

-kontrolę jakości
-sortowanie
-magazynowanie

Kontrola jakości rozpoczyna się od pobrania reprezentatywnej próbki zbóż i nasion z otwartych pojazdów jak i z linii technologicznych, dzięki oferowanym automatycznym systemom i zaawansowanej technologii zapewniamy otrzymanie całkowicie reprezentatywnej próbki w bezpieczny dla obsługi sposób.

Otrzymane próbki laboratoryjne i ich wtórniki pozwalają na wiarygodną analizę laboratoryjną i wypełnienie procedur EC w zakresie bezpieczeństwa żywności (wg Rozporządzenia 178/2002/EC).

Analiza laboratoryjna pozwala na oszacowanie jakości produktu. Oferowane przez nas analizatory NIR, wilgotnościomierze, gęstościomierze, wialnie-sortowniki, sita laboratoryjne stanowią podstawowe wyposażenie nowoczesnego laboratorium.

Korzystając z naszego doświadczenia, możecie Państwo zaaranżować ergonomiczne i funkcjonalne laboratorium.

Produktami o wyjątkowy dużym udziale nowatorskiej myśli technicznej są urządzenia do kontroli procesu przygotowania surowca i monitorowania produkcji w młynach i wytwórniach pasz. Automatyczny system pomiaru wilgotności i sterowania nawilżaniem NC 6.2, miernik i regulator przepływu FC 3, waga wirnikowa RC oraz inne urządzenia znajdują efektywne zastosowanie w modernizowanych młynach ze względu na swoje parametry techniczne i minimalne wymiary.

Współpraca z wiodącymi producentami tych urządzeń gwarantuje wyposażenie punktów przyjęciowych i laboratoriów w urządzenia o najwyszej jakości.

Sortowanie dla przedsiębiorstw nasiennych, młynów, kaszarni jest warunkiem wyprodukowania dobrego surowca. Dostarczamy sortowniki optyczne do wydzielania zanieczyszczeń ze zbóż, nasion i roślin strączkowych a także z granulatów polimerowych i plastikowych.

Zapewniamy optymalne warunki długotrwałego i bezpiecznego magazynowania, dzięki wprowadzeniu w zboże, niezależnie od warunków otoczenia, ochłodzonego i osuszonego powietrza, redukujemy porażenie mikrobiologiczne, istotnie obniżamy koszty suszenia. Oferujemy kompletną technologię i wsparcie składowania zbóż i nasion w halach płaskich.

Liczymy na Państwa zainteresowanie i współpracę.

Do pobrania

Rakoraf

(Kliknij aby pobrać broszurę)

Jakość zboża w zarysie

(Kliknij aby pobrać broszurę)

Nasi partnerzy

oferujący najlepsze rozwiązania

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami i dowiedz się wszystkiego!